Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne

Badanie psychologiczne to istotny element wielu procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych, a także może stanowić ważny element opieki zdrowotnej. W ramach naszej oferty proponujemy badania psychologiczne prowadzone przez doświadczonego psychologa, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie psychologii.

Badania psychologiczne, które przeprowadzamy, są wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami i normami. W naszej ofercie znajdują się m.in. badania psychologiczne do pracy w określonych zawodach, badania psychologiczne dla kierowców, badania psychologiczne dla służb mundurowych oraz badania psychologiczne dla potrzeb opieki zdrowotnej.

W przypadku badań psychologicznych do pracy w określonych zawodach, analizujemy umiejętności, cechy i predyspozycje kandydata, aby ocenić jego zdolność do wykonywania określonej pracy. Badania psychologiczne dla kierowców i służb mundurowych pozwalają na ocenę poziomu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, radzenia sobie ze stresem oraz kontrolowania emocji. Natomiast badania psychologiczne dla potrzeb opieki zdrowotnej pomagają w diagnozowaniu zaburzeń emocjonalnych oraz poznaniu mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Badanie psychologiczne to ważny element, który pozwala na dokładną ocenę poziomu funkcjonowania psychologicznego i emocjonalnego osoby badanej. Wiedza ta może pomóc w podjęciu właściwej decyzji dotyczącej zatrudnienia, leczenia lub prowadzenia terapii. Wszystkie badania przeprowadzane są z pełnym poszanowaniem prywatności i poufności.

Jeśli szukasz doświadczonej i profesjonalnej pomocy psychologicznej, skorzystaj z naszej oferty na badania psychologiczne. Nasi specjaliści są gotowi do pomocy i zapewniają najwyższą jakość usług.

Jakich porad udziela lekarz psycholog?

Zastanawiasz jak może Ci pomóc lekarz psycholog? Z pewnością specjalista od psychologii jest przydatny, gdy chcesz lepiej zrozumieć siebie lub innych. Może dać ci także wgląd w twoje myśli, uczucia i zachowania. Psychologowie mogą pomóc ci rozwiązać problemy osobiste lub rodzinne, a także pomóc w radzeniu sobie ze stresem i kryzysami.

Psychologowie mogą pracować w różnych środowiskach, takich jak szkoły, ośrodki zdrowia, kliniki i przedsiębiorstwa. Psycholog może pracować z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi jak i osobami starszymi. Może pracować z osobami w ramach grup terapeutycznych, jak również prowadzić sesje indywidualne.

Psychologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem zachowań człowieka i procesów psychicznych. Psychologia jest coraz bardziej popularna wśród ludzi, którzy chcą lepiej poznać siebie i swoje otoczenie, ponieważ dzięki niemu otrzymasz porady w zakresie problemów natury osobistej, rodzinnej lub zawodowej.

Jak najszybciej umówić badanie lekarskie?​

Nasza poradnia przyjmuje osoby zainteresowane badaniem psychologicznym w dniach:
  • Piątek – 15.00 – 17.00
Uwaga: Wymagane jest wcześniejsze umówienie wizyty poprzez kontakt telefoniczny 603 991 280

Poniżej zamieszczamy listę specjalności wykonywanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną TopMedico:

porada psychologiczna

skupia się na dbaniu o potencjał rozwojowy osób względnie zdrowych w ich wszystkich ważniejszych dziedzinach życia. Psycholog udzielający porady może diagnozować, pomagać i oceniać w rozwiązaniu trudności przystosowawczych takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Psycholog może pomóc rozeznać się w trudnej sytuacji pacjenta, wykonać testy badające np. osobowość czy pomóc w nabywaniu nowych umiejętności w formie warsztatu np. asertywności, komunikacji. Psycholog udziela wskazówek, rad i podpowiedzi odnośnie rozwiązania trudnej sytuacji.

interwencja kryzysowa

to forma intensywnej pomocy psychologicznej oraz psychiatrycznej udzielanej osobie, która jest w trudnej sytuacji i nie jest w stanie sobie z nią poradzić. W wypadku interwencji kryzysowej najważniejsze jest zdrowie psychiczne poszkodowanego oraz przywrócenie jego równowagi.

psychoterapia

to metoda leczenia zaburzeń, schorzeń nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Mogą z niej skorzystać osoby cierpiące z powodu rożnych problemów o podłożu emocjonalnym,które mają trudności w relacjach z innymi a nawet osoby którzy są w sytuacji kryzysowej.

badania psychotechniczne kierowców

polega na analizie sprawności psychomotorycznej, na sprawdzeniu zdolności poznawczych – procesu uwagi i spostrzegania, na analizie cech osobowości,dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresującej. Badania psychotechniczne kierowców przeprowadza się co 5 lat, a osoby powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy.

badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy

badanie może różnić się od siebie ze względu na odmienne stanowiska pracy. Zazwyczaj składają się z dwóch części testowej ( podczas której badane są np. typ osobowości czy sprawność intelektualna bądź odporność na stres ) i sprawnościowej ( podczas której badana jest szybkość reakcji, koncentracja, sprawność i koordynacja wzroku i słuchu ).

badania przydatności do innych zawodów

badanie obejmujące pracowników, którzy będą zatrudnieni na stanowisku pracy na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Dotyczy to pracowników nowo przyjętych ale też pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy. Podczas badania przeprowadza się wywiad zdrowotny a także badania wstępne. Często posyła się także pacjenta na dodatkowe badania u konkretnych specjalistów.

Zobacz naszych lekarzy